Ginekologpsycholog Dorośli i medycyna,Dorośli i psychologia,Uncategorized Trybunał Konstytucyjny AD 2020 i aborcja ze względu wybrane wskazania medyczne

Trybunał Konstytucyjny AD 2020 i aborcja ze względu wybrane wskazania medyczne


Macica ginekolog

Dnia 22 października 2020 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przesłanka o dopuszczalności przerwania ciąży, wykonywana wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego lub nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodna z Konstytucją. Porównał to do eugeniki, poprawiania gatunku. Tym samym, kobiety ciężarne, noszące w sobie ciężko chory płód, zostały pozbawione prawa do legalnej aborcji. Będzie to obowiązywało od momentu opublikowania orzeczenia w Dzienniku Ustaw.
Nie zgadzam się z tym!
To #piekłokobiet#piekłorodzin.
Ja, lekarz, chcę pomagać pacjentom zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Chcę mieć prawo do legalnych działań.
Ja, psycholog, chcę wspierać w smutku po dobrowolnej utracie ciąży oraz w żalu, wieloletnim nieraz, z powodu chorego dziecka.

Strajk kobiet
 
 W Polsce w 2019 urodziło się ok. 375 tyś. dzieci (żywych), zaś dokonano 1074 (1 tys.) terminacje ciąży ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenie płodu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.
Terminacja ciąży, aborcja, przerwanie ciąży: terminy dotyczące tej samej procedury.

Medycy oficjalnie


Wydano oficjalne stanowiska i refleksje Polskich Towarzystw Ginekologów i Położników, Neonatologicznego oraz Pediatrycznego popierające obecne obowiązujące prawo (kwestionowana przesłanka jest oficjalnie słuszna z wiedzą medyczną). Mówią o uporczywej terapii, o tym, że nierozwinięty płód cierpi o wiele mniej niż rozwinięty i donoszonym, o rozwoju perinatologii, o poszanowaniu wszelkich praw i decyzji kobiet i ich rodzin, o niekontrolowanym wzroście zgonów i niepełnosprawności dzieci. Załączam Wam odnośniki, abyście sami mogli je przeczytać. 

Click to access STANOWISKO%20PTGIP%20-%20TK%2026.10.2020_0.pdf

http://www.neonatologia.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=213:refleksja-w-sprawie-nieopublikowanego-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-rp-z-dnia-22-pazdziernika-2020-roku&catid=8&Itemid=103

https://ptp.edu.pl/wiadomosci/stanowiska/372-stanowczy-sprzeciw-ptp-wobec-zniesienia-legalnosci-przeslanki-pozwalajacej-na-terminacje-ciazy

Diagnostyka prenatalna

Diagnostyka prenatalna to szeroka oferta dla kobiet ciężarnych: USG w trakcie ciąży, badania prenatalne przesiewowe złożone z USG i badań z krwi, inwazyjne badania takie jak amniopunkcja, czy rzadko wykonywana kordocenteza, a także przesiewowe badania wolnego DNA płodu w krwi matki.

Choroby płodu


Zespół Downa (trisomia chromosomu 21) niesie ze sobą ryzyko wielu wad wrodzonych (np. serca, przewodu pokarmowego), niepełnosprawności umysłowej i wielu innych problemów. Zespół Edwardsa (trisomia 18) to kolejny zespół wrodzonych wad i problemów. Tylko 5-10% dzieci żyje 1 rok, większość umiera szybciej. Dziecko bezczaszkowiec umiera w ciągu kilku dni po porodzie… To tylko kilka przykładów. Wskazań do terminacji ciąży jest oczywiście wiele więcej.

Badania prenatalne


Podstawowe badania prenatalne zgodne z Fetal Medicine Foudation pozwalają na 95% szansę wykrycia wysokiego ryzyka trisomii chromosomów 21, 13, 18. Każdy człowiek ma po dwa chromosomy, czyli łącznie 23 pary lub 46 chromosomów.  23 para to chromosomy płciowe. Jeżeli zamiast jakiejś pary, występuje trójka tych samych chromosomów: mamy wtedy genetyczny problem. Kiedy ryzyko oszacowane na podstawie badań prenatalnych zgodnych z FMF wynosi powyżej 300, proponujemy badania inwazyjne np. amniopunkcję.

Amniopunkcja


Amniopunkcja to nakłucie jamy owodniowi (czyli igła wędruje przez brzuch matki: nakłuwa się skórę, mięśnie, otrzewną, macicę i pęcherz płodowy) i pobranie płynu owodniowego, w którym znajdują się komórki płodu, a pod kontrolą USG, aby igła nie ukłuła płodu. Czy wiecie, że czasem płód nawet tę igłę łapie. Czas oczekiwania na wynik z kariotypem płodu: średnio 2-3 tygodnie. Ryzyko straty ciąży jest bardzo niskie, 0,5-1%, a mówi się, że nawet jeszcze mniej! Także można uznać tę procedurę za bezpieczną.

 

Przerwanie ciąży

Procedura terminacji ciąży w szpitalu jest bezpieczna, pacjentka jest objęta pełną opieką lekarską, położniczą, otrzymuje leczenie przeciwbólowe i dostęp do psychologa, jeśli tylko potrzebuje. Płód roni się najczęściej w całości, bez krwawych zabiegów. Pacjentka podlega obserwacji i kontroli, czy wszystko przebiegło tak, jak powinno. Zachowuje wszelkie należne jej prawa.

 

Psychika


Zespół poaborcyjny lub syndrom postaborcyjny jest słabo udowodnionym zespołem konsekwencji psychicznych dla kobiety. Nie jest wpisany w oficjalnych rejestrach psychiatrycznych. Wymaga więcej badań. Terminacja ciąży może wiązać się z zespołem stresu pourazowego, smutku, żalu, ale też z poczuciem ulgi, odzyskania kontroli…

 

A ostateczna decyzja należy tylko i wyłącznie do kobiety, u której stwierdzono chorobę płodu. Bez względu na to, czy zdecyduje się na terminację ciąży, czy na urodzenie dziecka, zostanie (lub powinna zostać) objęta należytą opieką medyczną i psychologiczną, zgodnie ze najwyższymi standardami.

 

Bibliografia:

  1. Diagnostyka prenatalna w praktyce. P. Węgrzyn, D. Borowski, M. Wielgoś. PZWL. 2020
  2. Vignetta E Charles Chelsea B PolisSrinivas K SridharaRobert W Blum. Abortion and long-term mental health outcomes: a systematic review of the evidence

     

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *