Ginekologpsycholog Źródła

Źródła

 

  • https://whooleyquestions.ucsf.edu/
  • Whooley M., Avins A., Miranda J., Browner W.S. Case-finding instruments for depression. Two questions are as good as many. J. Gen. Intern. Med. 1997; 12: 439−445.
  • Justyna Pełka-Wysiecka, Jerzy Samochowiec Depresja — czy faktycznie zróżnicowana farmakoterapia? Psychiatria. tom 11, nr 3, 141–147 Copyright 2014
  • Borysewicz K. Edynburska skala depresji poporodowej. Postępy Psychiatr i Neurol. 2000;9:71–7
  • Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry. 1987;150:782–6.
  • Hanley J., Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu, Wrocław, Elsevier, 2012
  • https://www.phqscreeners.com/select-screener/36

Zgoda na powielanie, tłumaczenie, przedstawianie lub rozprowadzanie niniejszego dokumentu (PHQ-9, GAD-2, GAD-7) nie jest wymagana.